Mutes - KGB Minecraft

Mutes


PlayerMuted ByReasonDateExpiresOrigin ServerServer

koki123

strajja7
Zaobilazenje filtera/VredjanjeSeptember 18, 2019, 21:50September 18, 2019, 22:50prison*

_BlueNight_

Console
Ponasanje.September 18, 2019, 21:44September 18, 2019, 21:59 (Expired)creative*

tap2

Console
Ponasanje.September 18, 2019, 21:42September 18, 2019, 21:57 (Expired)kitpvp*

Bakir

Console
Ponasanje.September 18, 2019, 19:57September 18, 2019, 20:12 (Expired)creative*

Get_lost

Lt_Hammerman
Vredjanje.September 18, 2019, 19:46September 18, 2019, 20:31 (Expired)prison*

Lesa35

Console
Poslednja Opomena: Vredjanje, bogat dosije. Poslednja opomena.September 18, 2019, 19:45September 18, 2019, 20:30 (Unmuted by Lt_Hammerman)prison*

pierro_76

Lt_Hammerman
Vredjanje. ( Prijavio sam sebe na /report )September 18, 2019, 19:44September 18, 2019, 20:29 (Expired)prison*

ItzStrqfePvP

Lt_Hammerman
Vredjanje / Zaobilazenje filtera.September 18, 2019, 19:44September 18, 2019, 22:44prison*

Taxi

Itslewizzz
Zaobilazenje filtera + vredjanje.September 18, 2019, 17:27September 18, 2019, 18:27 (Expired)prison*

Kayli

Stefan993
Vredjanje roditelja.September 18, 2019, 13:33September 18, 2019, 15:33 (Expired)survival*

tap2

Console
Ponasanje.September 17, 2019, 22:56September 17, 2019, 23:11 (Expired)kitpvp*

Minekodem

Console
reklamaSeptember 17, 2019, 22:48September 17, 2019, 22:58 (Expired)kitpvp*

ItzStrqfePvP

Itslewizzz
Zaobilazenje filtera + vredjanje. ( prijava na forumu )September 17, 2019, 22:32September 17, 2019, 23:32 (Expired)prison*

foret1999

strajja7
PonasanjeSeptember 17, 2019, 21:32September 17, 2019, 22:32 (Expired)prison*

Vucko1989

strajja7
PonasanjeSeptember 17, 2019, 21:32September 17, 2019, 22:32 (Expired)prison*

Albertajnstajn

Itslewizzz
Zaobilazenje filtera.September 17, 2019, 21:07September 17, 2019, 21:37 (Expired)prison*

pedja_019

Console
Ponasanje.September 17, 2019, 19:10September 17, 2019, 19:25 (Expired)kitpvp*

Horz

_C0n3_
recnikSeptember 17, 2019, 19:09September 17, 2019, 19:24 (Expired)survival*

PoludelaKrofna

Itslewizzz
Zaobilazenje filtera + vredjanje.September 17, 2019, 19:02September 17, 2019, 20:02 (Expired)prison*

pedja_019

Console
Ponasanje.September 17, 2019, 18:09September 17, 2019, 18:24 (Expired)kitpvp*

Rayquazaa

Console
Ponasanje.September 17, 2019, 17:52September 17, 2019, 18:07 (Expired)kitpvp*

iFrontz

Stefan993
Ponasanje.September 17, 2019, 13:22September 17, 2019, 13:52 (Expired)survival*

NoaGames

Lt_Hammerman
Ponasanje. ( Prijava na forumu )September 17, 2019, 10:37September 17, 2019, 11:22 (Expired)prison*

FrozenGod

Lt_Hammerman
Vredjanje / Zaobilazenje filtera. ( Prijava na forumu )September 17, 2019, 10:35September 17, 2019, 11:20 (Expired)prison*

_BlueNight_

Console
Ponasanje.September 17, 2019, 09:47September 17, 2019, 10:02 (Expired)creative*

HoK

Console
reklamaSeptember 16, 2019, 22:56September 16, 2019, 23:06 (Expired)kitpvp*

kimi87

Stefan993
Ponasanje.September 16, 2019, 22:40September 17, 2019, 06:40 (Expired)survival*

kimi87

Console
Poslednja Opomena: dezinformacije o helperuSeptember 16, 2019, 22:40September 16, 2019, 23:25 (Unmuted by Stefan993)survival*

dea112

Console
Ponasanje.September 16, 2019, 22:24September 16, 2019, 22:39 (Expired)kitpvp*

MonsterGamer

Lt_Hammerman
Spam + Toksicnost.September 16, 2019, 21:18September 16, 2019, 21:53 (Expired)prison*

Naesslyy

Lt_Hammerman
Vredjanje / Zaobilazenje filtera.September 16, 2019, 19:34September 16, 2019, 20:19 (Expired)prison*

UrosGaming77

Lt_Hammerman
Vredjanje.September 16, 2019, 19:24September 17, 2019, 01:24 (Expired)prison*

iRockStyle69

Console
Losi Maniri #September 16, 2019, 19:23September 16, 2019, 19:38 (Expired)kitpvp*

San_YT

AleTheNano
odmoriSeptember 16, 2019, 18:03September 17, 2019, 06:03 (Expired)prison*

camcan

Console
Ponasanje.September 16, 2019, 17:57September 16, 2019, 18:12 (Expired)kitpvp*

srga18

Stefan993
Spam.September 16, 2019, 17:42September 16, 2019, 18:12 (Expired)survival*

camcan

Console
Ponasanje.September 16, 2019, 17:38September 16, 2019, 17:53 (Expired)kitpvp*

srga18

Console
Poslednja Opomena: prekini da dosadjujesSeptember 16, 2019, 16:30September 16, 2019, 17:15 (Expired)survival*

Varcity

Console
Ponasanje.September 16, 2019, 14:33September 16, 2019, 14:48 (Expired)kitpvp*

_BlueNight_

Console
Ponasanje.September 16, 2019, 10:10September 16, 2019, 10:25 (Expired)creative*

Oblivious97

Lt_Hammerman
Vredjanje.September 16, 2019, 09:42September 16, 2019, 10:27 (Expired)prison*

Lesa35

Stefan993
Recnik.September 16, 2019, 00:55September 16, 2019, 01:10 (Unmuted by Stefan993)survival*

magicwaffle145

Stefan993
Vredjanje helpera.September 15, 2019, 23:05September 16, 2019, 07:05 (Expired)survival*

Boternet

Console
Ponasanje.September 15, 2019, 21:29September 15, 2019, 21:44 (Expired)creative*

ABOODTHEPLAYER

Itslewizzz
Zaobilazenje filtera + vredjanje.September 15, 2019, 21:06September 15, 2019, 22:06 (Expired)prison*

OldPlayer

Stefan993
Provociranje.September 15, 2019, 20:42September 15, 2019, 21:12 (Expired)survival*

Manii

Stefan993
Vredjanje Roditelja.September 15, 2019, 20:41September 16, 2019, 04:41 (Expired)survival*

Webbie1

Console
Poslednja Opomena: Spam.September 15, 2019, 18:53September 15, 2019, 19:38 (Unmuted by Itslewizzz)prison*

Zuzik04

Console
Ponasanje.September 15, 2019, 17:31September 15, 2019, 17:46 (Expired)creative*

Pebbles99

Console
Ponasanje.September 15, 2019, 17:14September 15, 2019, 17:29 (Expired)kitpvp*
«
»
Page 1/127